Różnice między NAFTA a, UE

  • Unia Europejska stanowi w pełni jednolity rynek, a NAFTA zakłada jedynie utworzenie strefy wolnego handlu, natomiast likwidację niektórych barier handlowych przewiduje dopiero w okresie 15 lat,
  • Różny jest także stopień regionalnej integracji mierzonej udziałem handlu wzajemnego w handlu ogółem (w 1992r: 64% dla UE i 38% dla NAFTA a, w 1997r: 61,4% dla UE i 44% dla NAFTA),
  • UE tworzą dość jednolite pod względem rozwoju gospodarczego kraje, co powoduje, że znaczący wzrost handlu w UE przyjmuje formę wzrostu wymiany pomiędzy gałęziami przemysłu, bazujący na zróżnicowaniu produktów. Natomiast w NAFTA, biorąc pod uwagę fakt, że Kanada ma znaczącą bazę surowcową, a Meksyk jest dostawcą obfitej i taniej siły roboczej, przeważa wzrost handlu wewnątrz gałęzi przemysłu,
  • W NAFTA nie rozważano pomocy dla Meksyku w formie repartycji olbrzymich dochodów z USA, takiej jak to ma miejsce z budżetu UE dla jej regionów zacofanych (południe),
  • Zasadniczą różnicą jest płaszczyzna monetarna. NAFTA nie zakłada, iż stanie się unią walutową, bądź utworzy wspólną walutę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *